عدم برگزاری کلاس های استاد حسین نژاد

  1. رویدادها
  2. عدم برگزاری کلاس های استاد حسین نژاد

به نام خدا

کلیه کلاس‌های جناب آقای علی حسین نژاد روز چهارشنبه ۸ اسفندماه ۱۳۹۷ برگزار نمی‌گردد.

               اداره آموزش

موسسه آموزش عالی مهرآستان

فهرست