فرم ثبت نام در دانشگاه مهرآستان

مؤسسه آموزش عالی مهرآستان موفقیت شما را در آزمون سراسری دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تبریک میگوید.

لازم به توضیح است تکمیل و ارسال این فرم به منزله ثبت نام قطعی شما در دانشگاه نیست. به مدت چند روز پس از ارسال فرم، از اداره آموزش دانشگاه با شما تماس خواهند گرفت.

صفحه ۱ از ۳

مشخصات اولیه


بارگذاری مدارک شخصی


امکان بارگذاری فایل به حجم ۱ مگابایت و با پسوندهای jpg, jpeg, png, gif.

امکان بارگذاری فایل به حجم ۱ مگابایت و با پسوندهای jpg, jpeg, png, gif.

امکان بارگذاری فایل به حجم ۱ مگابایت و با پسوندهای jpg, jpeg, png, gif.

امکان بارگذاری فایل به حجم ۱ مگابایت و با پسوندهای jpg, jpeg, png, gif.

بارگذاری مدارک تحصیلی


امکان بارگذاری فایل به حجم ۱ مگابایت و با پسوندهای jpg, jpeg, png, gif.

امکان بارگذاری دو فایل به حجم مجموعا ۲ مگابایت و با پسوندهای jpg, jpeg, png, gif.

امکان بارگذاری فایل به حجم ۱ مگابایت و با پسوندهای jpg, jpeg, png, gif, pdf.

keyboard_arrow_up