ایمیل اساتید

آدرس پست الکترونیکی اساتید راهنما، مشاور و داور پایان‌نامه‌ها و پروژه‌های دانشجویی

نام و نام خانوادگی استاد
آدرس پست الکترونیکی
جناب آقای دکتر محمدرضا امین‌ناصری
amin_nas@modares.ac.ir
جناب آقای دکتر محمد اقدسی
aghdasim@modares.ac.ir
جناب آقای دکتر حسام‌الدین ذگردی
zegordi@modares.ac.ir
سرکارخانم فاطمه احمدی
fahmadi2012mc@yahoo.com
جناب آقای مسعود اجابتی
ejabati_masoud@yahoo.com
جناب آقای حسین افراخته
ho.afrakhte@gmail.com
جناب آقای غلامحسین اکباتانی فرد
ekbatanifard@gmail.com
جناب آقای شادمان اکبری
shadmanakbari@yahoo.com
سرکارخانم فاطمه انتشاری
fatemeh.enteshari@gmail.com
جناب آقای امید ایمانی
imani4599@gmail.com
سرکارخانم سودابه پورذاکرعربانی
soodabeharabani@gmail.com
جناب آقای بهزاد پیروز
behzadpirouz@gmail.com
سرکار خانم زهرا جهان‌بین
z.jahanbin.d@gmail.com
جناب آقای ابراهیم چیرانی
chirani@iaurasht.ac.ir
جناب آقای وحید حسینی‌پور
v.hoseinipour@gmail.com
جناب آقای سیاوش خداپرست
s.khodaparast@gmail.com
جناب آقای خوری
khoori.pe@gmail.com
جناب آقای عبدالرضا رضاپور
abdoreza.rezapour@gmail.com
جناب آقای احمد رضائی جوردهی
ahmadrezaeejordehi@gmail.com
جناب آقای مرتضی رضائی صوفی
m.rezaeesoufi@yahoo.com
جناب آقای علیرضا سیاری
alireza.sayari@gmail.com
جناب آقای سیدعلی صدیق ضیابری
sedigh@iaurasht.ac.ir
جناب آقای فرهاد عابدینی
abedini.ac@gmail.com
جناب آقای محمد علی‌اکبری
aliakbari.M.1975@gmail.com
جناب آقای محسن فلاح راد
mfalahrad@gmail.com
جناب آقای مازیار فلاح‌نژاد
fallahnejad@ymail.com
جناب آقای رضا فولادی
reza.fouladi@gmail.com
جناب آقای عباس قدیمی
ghadimi@liau.ac.ir
جناب آقای منصور کارنیا شفارود
m.karnia@yahoo.com
جناب آقای گلدوست
goldoost_m@yahoo.com
جناب آقای کامران محفوظی
kamran_parviz58@yahoo.com
جناب آقای محسن محمد نوربخش لنگرودی
noorbakhsh@mehrastan.ac.ir
جناب آقای عباس محمودآبادی
mahmoudabadi@mehrastan.ac.ir
سرکارخانم مریم مولائی
maryammolaei82@gmail.com
جناب آقای کامران مهردوست
kamranmehrdoust@yahoo.com
جناب آقای حجت‌اله میاندهی رودسری
hj192@yahoo.com
جناب آقای سیدعابد میرعسگری
abed.mirasgari@gmail.com
جناب آقای سید امیرحسین میرهاشمی‌نسب
amirmirhashemi64@gmail.com
جناب آقای میلاد نقره علی‌پور
milad_noghreh_65@yahoo.com
سرکارخانم اعظم‌السادات نوربخش
a.s.nourbakhsh@gmail.com
keyboard_arrow_up