اطلاعیه امور مالی

جدول شهریه ثابت و متغیر

به نام خدا

شهریه ثابت و متغیر کاردانی فنی

شهریه ثابت و متغیر کارشناسی پیوسته و ناپیوسته

شهریه ثابت و متغیر کارشناسی ارشد

توضیح: تمامی مبالغ به ریال می‌باشند.

               امور مالی

موسسه آموزش عالی مهرآستان

در شبکه‌های اجتماعی به ما بپیوندید:

Instagram
Telegram
به اشتراک بگذارید: