فرم تسویه حساب (غیرحضوری)

متقاضی تسویه حساب می‌باشم.

بارگذاری تصویر کد رهگیری پیشینه که از سایت irandoc.ac.ir دریافت نموده‌اید. فرمت pdf, xps, jpg, jpeg, png

بارگذاری تصویر کد رهگیری پیشنهاده که از سایت irandoc.ac.ir دریافت نموده‌اید. فرمت pdf, xps, jpg, jpeg, png

بارگذاری تصویر کد رهگیری پایان‌نامه که از سایت irandoc.ac.ir دریافت نموده‌اید. فرمت pdf, xps, jpg, jpeg, png

بارگذاری تصویر کد رهگیری سامانه همانندجو که از سایت irandoc.ac.ir دریافت نموده‌اید. فرمت pdf, xps, jpg, jpeg, png

فایل پایان‌نامه باید با دو فرمت doc/docx و pdf بارگذاری شود.تصویر کپچا
فهرست