فرم ۳ – مجوز دفاع از پایان نامه (کارشناسی ارشد)

با سلام و احترام به اطلاع می‌رساند پایان‌نامه
دانشجوی دوره غیرانتفاعی،

 آماده دفاع می‌باشد.

استادان مدعو خارجی و داخلی و تاریخ برگزاری از نظر اینجانب(ان) به قرار زیر پیشنهاد می‌گردند:

:


تصویر کپچا
فهرست