کلاس جبرانی

برگزاری کلاس جبرانی استاد غلامپور (گروه تربیت بدنی)

به‌نام خدا

برنامه کلاس‌های جبرانی استاد غلامپور (گروه تربیت بدنی) به شرح زیر می‌باشد:

کلاس جبرانی فیزیک: روز دوشنبه ۲۸ آذرماه ۱۴۰۱ ساعت ۱۴عصر
کلاس جبرانی آناتومی: روز چهارشنبه ۳۰ آذرماه ۱۴۰۱ ساعت ۱۴ عصر

           اداره آموزش

موسسه آموزش عالی مهرآستان