عدم برگزاری کلاس

عدم برگزاری کلاس استاد پگاه

به‌نام خدا

کلیه کلاس‌های استاد پگاه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۴ تشکیل نمی‌گردد. این کلاس یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۵ ساعت ۲۰ – ۱۸ در سامانه اسکای‌روم برگزار خواهد شد.

           اداره آموزش

موسسه آموزش عالی مهرآستان

keyboard_arrow_up