عدم برگزاری کلاس

عدم برگزاری کلاس های آقای یعقوبی (گروه حقوق)

به‌نام خدا

 کلیه کلاس‌‌های آقای یعقوبی (گروه حقوق) روز پنجشنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۱ برگزار نمی‌گردد.

           اداره آموزش

موسسه آموزش عالی مهرآستان