عدم برگزاری کلاس

عدم برگزاری کلاس های استاد عبدا…تابار (گروه حقوق)

  1. رویدادها
  2. عدم برگزاری کلاس های استاد عبدا…تابار (گروه حقوق)
به‌نام خدا

 کلیه کلاس‌‌های استاد عبدا… تابار روز یکشنبه ۶آذر ۱۴۰۱ برگزار نمی‌گردد.

           اداره آموزش

موسسه آموزش عالی مهرآستان