عدم برگزاری کلاس

عدم برگزاری کلاس های استاد نعمتی (گروه حقوق)

به‌نام خدا

کلیه کلاس‌‌های استاد ‌نعمتی (گروه حقوق)  روز دوشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۲ برگزار نمی‌گردد.

          اداره آموزش

موسسه آموزش عالی مهرآستان