عدم برگزاری کلاس های استاد نوذری

  1. رویدادها
  2. عدم برگزاری کلاس های استاد نوذری

بسمه تعالی

کلیه کلاس‌های استاد نوذری روز یکشنبه ۱۲ آبان ماه ۱۳۹۸ تشکیل نمی‌گردد.

             اداره آموزش

موسسه آموزش عالی مهرآستان

فهرست