عدم برگزاری کلاس های خانم شعبانی

  1. رویدادها
  2. عدم برگزاری کلاس های خانم شعبانی

به نام خدا

کلیه کلاس‌های سرکار خانم بهاره شعبانی روز شنبه ۴ اسفندماه برگزار نمی‌گردد.

               اداره آموزش

موسسه آموزش عالی مهرآستان

فهرست