عدم برگزاری کلاس های خانم میرقیوم نیا

  1. رویدادها
  2. عدم برگزاری کلاس های خانم میرقیوم نیا

به نام خدا

کلاس زبان فارسی سرکار خانم میرقیوم نیا روز یکشنبه ۵ اسفند ماه برگزار نمی‌گردد.

             اداره آموزش

موسسه آموزش عالی مهرآستان

فهرست