لغو کلاس شبکه‌های کامپیوتری استاد دلیلیان

  1. رویدادها
  2. لغو کلاس شبکه‌های کامپیوتری استاد دلیلیان
به‌نام خدا

‌به اطلاع دانشجویان گروه کامپیوتر می‌رساند کلیه کلاس‌های شبکه‌های کامپیوتری استاد دلیلیان امروز دوشنبه ۲۳ اسفند ۱۴۰۰ تشکیل نمی‌گردد.

          اداره آموزش

موسسه آموزش عالی مهرآستان