سامانه ملی کارآموزی

آدرس دسترسی به سامانه ملی کارآموزی

آدرس دسترسی به سامانه ملی کارآموزی و کارورزی در بخش سوالات متداول وبسایت دانشگاه قرار داده شده است. برای مشاهده آدرس وبسایت سامانه روی پیوند زیر کلیک کنید.

سامانه ملی کارآموزی و کارورزی

موسسه آموزش عالی مهرآستان