ارائه پروژه و کارآموزی استاد عقیانی

  1. اخبار و اطلاعیه‌ها
  2. ارائه پروژه و کارآموزی استاد عقیانی

اطلاعیه

 

زمان ارائه پروژه و تحویل کارآموزی نیمسال ۹۵۱ استاد عقیانی روز چهارشنبه ۲۷ بهمن ماه ساعت ۱۶ می‌باشد.

 

              اداره آموزش

موسسه آموزش عالی مهرآستان

فهرست