اردوی مشهد خواهران - گروه اول

اردوی مشهد مقدس ویژه خواهران – گروه اول

اردوی مشهد مقدس ویژه خواهران- به مناسبت ۱۶ آذر ماه (روز دانشجو)

کاروان زیارتی سیاحتی دانشجویان دانشگاه مهرآستان، در تاریخ ۱۵ آذر به مدت ۵ روز به این سفر معنوی اعزام گردیدند.
گفتنی است به‌دلیل استقبال بی‌سابقه دانشجویان از این اردوی زیارتی سیاحتی با دستور مستقیم ریاست محترم دانشگاه گروه دوم این کاروان نیز در تاریخ ۲۴ آذر ماه اعزام خواهند شد.

اتوبوس اردوی مشهد خواهران - گروه اول

اردوی مشهد مقدس ویژه خواهران- به مناسبت 16 آذر ماه (روز دانشجو)

کاروان زیارتی سیاحتی مشهد دانشجویان دانشگاه مهرآستان

اتوبوس اردوی مشهد خواهران و دانشجویان در حال سوار شدن

کاروان زیارتی سیاحتی اردوی مشهد دانشگاه مهرآستان

کاروان زیارتی سیاحتی مشهد دانشجویان دانشگاه مهرآستان ویژه خواهران

اردوی مشهد - گروه اول

اردوی مشهد خواهران - گروه اول

اردوی خواهران - گروه اول

کاروان زیارتی دانشجویان دانشگاه مهرآستان

            روابط عمومی

مؤسسه آموزش عالی مهرآستان

keyboard_arrow_up