اسامی اساتید راهنمای رشته فناوری اطلاعات

بسمهتعالی

 

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد

اسامی اساتید راهنمای رشته فناوری اطلاعات (گرایش تجارت الکترونیکی و امنیت) به شرح ذیل می‌باشد.

 

۱- جناب آقای دکتر امین‌ناصری

۲- جناب آقای دکتر اقدسی

۳- جناب آقای دکتر ذگردی

۴- سرکار خانم دکتر احمدی

۵- جناب آقای دکتر اکباتانی‌فرد

۶- جناب آقای دکتر محمودآبادی

۷- جناب آقای دکتر اسکندری

۸- جناب آقای دکتر عزیزمحمدی

۹- جناب آقای دکتر حسین زاده

۱۰- جناب آقای دکتر رمضان‌پور

۱۱- جناب آقای دکتر استادی

             اداره آموزش             

موسسه آموزش عالی مهرآستان

keyboard_arrow_up