اطلاعیه انتخاب واحد نیمسال دوم سال تحصیلی 95-94

به‌نام خدا

به اطلاع دانشجویان محترم می‌رساند برنامه انتخاب واحد نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۵-۹۴ دانشجویان به شرح زیر می‌باشد:

۱- کلیه ورودی‌های ۹۱ و ما قبل:  ۹۴/۱۱/۱۲

۲- کلیه ورودی‌های ۹۲:  ۹۴/۱۱/۱۳

۳- کلیه ورودی‌های ۹۳:  ۹۴/۱۱/۱۴

۴- کلیه ورود‌‌‌ی‌های ۹۴: ۹۴/۱۱/۱۵ و ۹۴/۱۱/۱۶

دانشجویان می‌توانند در تاریخ‌های تعیین شده جهت ثبت نام و انتخاب واحد نیمسال دوم به وب‌سایت موسسه آموزش عالی مهرآستان، لینک سامانه آموزش مراجعه نموده و پس از پرداخت مبالغ شهریه  تعیین شده (به صورت پیش‌پرداخت) به شرح زیر به صورت online، نسبت به انتخاب واحد اقدام نمایند.

۱- کلیه رشتههای کارشناسی ارشد                                        ۱۱۰۰۰۰۰۰ ریال

۲- کلیه رشته های فنی (کارشناسی پیوسته و ناپیوسته)             ۶۰۰۰۰۰۰ ریال

۳- کلیه رشته های کارشناسی ناپیوسته علوم انسانی                ۵۵۰۰۰۰۰ ریال

۴- کلیه رشته های کاردانی                                                    ۵۰۰۰۰۰۰ ریال        

۵- ورودیهای ۹۲ و ماقبل مقاطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته    ۴۰۰۰۰۰۰ ریال 

شروع کلاسها:  ۱۳۹۴/۱۱/۱۷

توجه:

۱- برابر آییننامه آموزشی مسئولیت انتخاب واحد و رعایت پیشنیاز مستقیماً بر عهده دانشجو میباشد.

۲- عدم ثبتنام و انتخاب واحد در تاریخهای مقرر به منزله انصراف قطعی از تحصیل محسوب میگردد.

 

                اداره آموزش

موسسه آموزش عالی مهرآستان  

 

                

keyboard_arrow_up