اطلاعیه تهیه غذای دانشجویی

بسمهتعالی

 

ضمن عرض تبریک سال تحصیلی جدید، به اطلاع می‌رساند که دانشجویان گرامی می‌توانند از تاریخ ۹۵/۰۷/۱۲ جهت رزرو غذا (ناهار) با نرخ ۲۵,۰۰۰ ریال اقدام نمایند.

 

برنامه غذایی دانشجویان در نیمسال اول سال تحصیلی ۹۵-۹۶

۹۵/۷/۱۰ شنبه زرشک‌پلو با مرغ ۹۵/۹/۶ شنبه کتلت تر
۹۵/۷/۱۱ یک‌شنبه ‌عدس‌پلو با ماست ۹۵/۹/۷ یک‌شنبه زرشک‌پلو با مرغ
۹۵/۷/۱۲ دوشنبه قیمه با سیب‌زمینی ۹۵/۹/۸ دو‌شنبه تعطیل
۹۵/۷/۱۳ سه‌شنبه فسنجان ۹۵/۹/۹ سه‌شنبه قیمه با سیب‌زمینی
۹۵/۷/۱۴ چهارشنبه ‌قرمه‌سبزی ۹۵/۹/۱۰ چهار‌شنبه تعطیل
۹۵/۷/۱۵ پنج‌شنبه ‌باقالی‌پلو با گوشت ۹۵/۹/۱۱ پنج‌شنبه ‌قرمه‌سبزی
۹۵/۷/۱۷ شنبه کتلت تر ۹۵/۹/۱۳ شنبه ‌باقالی‌پلو با گوشت
۹۵/۷/۱۸ یک‌شنبه زرشک‌پلو با مرغ ۹۵/۹/۱۴ یک‌شنبه کتلت تر
۹۵/۷/۱۹ دو‌شنبه ‌عدس‌پلو با ماست ۹۵/۹/۱۵ دو‌شنبه زرشک‌پلو با مرغ
۹۵/۷/۲۰ سه‌شنبه تعطیل ۹۵/۹/۱۶ سه‌شنبه ‌عدس‌پلو با ماست
۹۵/۷/۲۱ چهار‌شنبه تعطیل ۹۵/۹/۱۷ چهار‌شنبه قیمه با سیب‌زمینی
۹۵/۷/۲۲ پنج‌شنبه ‌قرمه‌سبزی ۹۵/۹/۱۸ پنج‌شنبه فسنجان
۹۵/۷/۲۴ شنبه ‌باقالی‌پلو با گوشت ۹۵/۹/۲۰ شنبه ‌قرمه‌سبزی
۹۵/۷/۲۵ یک‌شنبه کتلت تر ۹۵/۹/۲۱ یک‌شنبه ‌باقالی‌پلو با گوشت
۹۵/۷/۲۶ دو‌شنبه زرشک‌پلو با مرغ ۹۵/۹/۲۲ دو‌شنبه کتلت تر
۹۵/۷/۲۷ سه‌شنبه ‌عدس‌پلو با ماست ۹۵/۹/۲۳ سه‌شنبه زرشک‌پلو با مرغ
۹۵/۷/۲۸ چهار‌شنبه قیمه با سیب‌زمینی ۹۵/۹/۲۴ چهار‌شنبه ‌عدس‌پلو با ماست
۹۵/۷/۲۹ پنج‌شنبه فسنجان ۹۵/۹/۲۵ پنج‌شنبه قیمه با سیب‌زمینی
۹۵/۸/۱ شنبه ‌قرمه‌سبزی ۹۵/۹/۲۷ شنبه تعطیل
۹۵/۸/۲ یک‌شنبه ‌باقالی‌پلو با گوشت ۹۵/۹/۲۸ یک‌شنبه ‌قرمه‌سبزی
۹۵/۸/۳ دو‌شنبه کتلت تر ۹۵/۹/۲۹ دو‌شنبه ‌باقالی‌پلو با گوشت
۹۵/۸/۴ سه‌شنبه زرشک‌پلو با مرغ ۹۵/۹/۳۰ سه‌شنبه کتلت تر
۹۵/۸/۵ چهار‌شنبه ‌عدس‌پلو با ماست ۹۵/۱۰/۱ چهار‌شنبه زرشک‌پلو با مرغ
۹۵/۸/۶ پنج‌شنبه قیمه با سیب‌زمینی ۹۵/۱۰/۲ پنج‌شنبه ‌عدس‌پلو با ماست
۹۵/۸/۸ شنبه فسنجان ۹۵/۱۰/۴ شنبه قیمه با سیب‌زمینی
۹۵/۸/۹ یک‌شنبه ‌قرمه‌سبزی ۹۵/۱۰/۵ یک‌شنبه فسنجان
۹۵/۸/۱۰ دو‌شنبه ‌باقالی‌پلو با گوشت ۹۵/۱۰/۶ دو‌شنبه ‌قرمه‌سبزی
۹۵/۸/۱۱ سه‌شنبه کتلت تر ۹۵/۱۰/۷ سه‌شنبه ‌باقالی‌پلو با گوشت
۹۵/۸/۱۲ چهار‌شنبه زرشک‌پلو با مرغ ۹۵/۱۰/۸ چهار‌شنبه کتلت تر
۹۵/۸/۱۳ پنج‌شنبه ‌عدس‌پلو با ماست ۹۵/۱۰/۹ پنج‌شنبه زرشک‌پلو با مرغ
۹۵/۸/۱۵ شنبه قیمه با سیب‌زمینی ۹۵/۱۰/۱۱ شنبه ‌عدس‌پلو با ماست
۹۵/۸/۱۶ یک‌شنبه فسنجان ۹۵/۱۰/۱۲ یک‌شنبه قیمه با سیب‌زمینی
۹۵/۸/۱۷ دو‌شنبه ‌قرمه‌سبزی ۹۵/۱۰/۱۳ دو‌شنبه فسنجان
۹۵/۸/۱۸ سه‌شنبه ‌باقالی‌پلو با گوشت ۹۵/۱۰/۱۴ سه‌شنبه ‌قرمه‌سبزی
۹۵/۸/۱۹ چهار‌شنبه کتلت تر ۹۵/۱۰/۱۵ چهار‌شنبه ‌باقالی‌پلو با گوشت
۹۵/۸/۲۰ پنج‌شنبه زرشک‌پلو با مرغ ۹۵/۱۰/۱۶ پنج‌شنبه کتلت تر
۹۵/۸/۲۲ شنبه ‌عدس‌پلو با ماست ۹۵/۱۰/۱۸ شنبه زرشک‌پلو با مرغ
۹۵/۸/۲۳ یک‌شنبه قیمه با سیب‌زمینی ۹۵/۱۰/۱۹ یک‌شنبه ‌عدس‌پلو با ماست
۹۵/۸/۲۴ دو‌شنبه فسنجان ۹۵/۱۰/۲۰ دو‌شنبه قیمه با سیب‌زمینی
۹۵/۸/۲۵ سه‌شنبه ‌قرمه‌سبزی ۹۵/۱۰/۲۱ سه‌شنبه فسنجان
۹۵/۸/۲۶ چهار‌شنبه ‌باقالی‌پلو با گوشت ۹۵/۱۰/۲۲ چهار‌شنبه ‌قرمه‌سبزی
۹۵/۸/۲۷ پنج‌شنبه کتلت تر ۹۵/۱۰/۲۳ پنج‌شنبه ‌باقالی‌پلو با گوشت
۹۵/۸/۲۹ شنبه زرشک‌پلو با مرغ ۹۵/۱۰/۲۵ شنبه کتلت تر
۹۵/۸/۳۰ یک‌شنبه تعطیل ۹۵/۱۰/۲۶ یک‌شنبه زرشک‌پلو با مرغ
۹۵/۹/۱ دو‌شنبه قیمه با سیب‌زمینی ۹۵/۱۰/۲۷ دو‌شنبه ‌عدس‌پلو با ماست
۹۵/۹/۲ سه‌شنبه فسنجان ۹۵/۱۰/۲۸ سه‌شنبه قیمه با سیب‌زمینی
۹۵/۹/۳ چهار‌شنبه ‌قرمه‌سبزی ۹۵/۱۰/۲۹ چهار‌شنبه فسنجان
۹۵/۹/۴ پنج‌شنبه ‌باقالی‌پلو با گوشت ۹۵/۱۰/۳۰ پنج‌شنبه ‌قرمه‌سبزی

 

              امور رفاهی             

موسسه آموزش عالی مهرآستان

keyboard_arrow_up