اطلاعیه وام دانشجویی 952

اطلاعیه

بهره‌مندی تمامی دانشجویان متقاضی  وام دانشجویی در ترم دوم سال ۹۶-۹۵

با پیگیری‌‌های مستمر دانشگاه مهرآستان و مساعدت ویژه صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تمامی دانشجویانی که در موعد مقرر نسبت به تحویل مدارک اقدام نموده، و از نظر قوانین صندوق مشمول دریافت وام بودند، از وام دانشجویی برای ترم دوم سال تحصیلی ۹۶-۹۵ بهره‌مند گردیدند.

 

          امور دانشجویی

موسسه آموزش عالی مهرآستان

keyboard_arrow_up