المپیاد ورزشی دانشجویان سراسر کشور

  1. اخبار و اطلاعیه‌ها
  2. المپیاد ورزشی دانشجویان سراسر کشور

براساس نامه معاونت دانشجویی وزارت علوم تحقیقات و فناوری در خصوص المپیاد ورزشی دانشجویان سراسر کشور، به اطلاع دانشجویان واجد شرایط شرکت در مسابقات شرح ذیل میرساند با در دست داشتن مدارک لازم تا تاریخ ۱۳۹۴/۰۸/۲۴ به امور دانشجویی مراجعه فرمایند. (دانشجویانی که قبلاً مدارک خود را تحویل دادهاند نیاز به مراجعه مجدد ندارند.)

رشتههای المپیاد ورزشی

رشته ورزشیجنسیت
کشتی آزادفقط برادران
کشتی فرنگیفقط  برادران
شنابرادران و خواهران
دو ومیدانیبرادران و خواهران
پینگ پنگبرادران و خواهران
بدمینتونبرادران و خواهران
تکواندوبرادران و خواهران

 

شرایط شرکت در مسابقات

۱دانشجویانی مجاز به شرکت در مسابقات المپیاد ورزشی میباشند که در رشته ورزشی خود دارای عنوان در سطح معتبر باشند و صرفاً علاقمندی و حضور آماتوری در یکی از رشتههای ورزشی فوق ملاک عمل نمیباشد.
۲ارائه کارت دانشجویی معتبر
۳عدم اتمام سنوات مجاز تحصیلی
۴دانشجویانی که در کمیسیون خاص و کمیته انضباطی مشکل آموزشی و انضباطی داشته باشند، مجاز به شرکت در مسابقات نمی‌باشند.

امور دانشجویی             

موسسه آموزش عالی مهرآستان

فهرست