اولین مراسم هیئت عشاق الحسین دانشگاه مهرآستان به روایت تصویر

اولین مراسم هیئت عشاق الحسین دانشگاه مهرآستان

به مناسبت سالروز شهادت امام حسین (ع) و هفتاد و دو تن از یاران ایشان به روایت تصویر

اولین مراسم هیئت عشاق الحسین دانشگاه مهرآستان

 مراسم عزارداری امام حسین (ع) و هفتاد و دو تن از یاران ایشان

مراسم عزارداری امام حسین هیئت عشاق الحسین

مدیحه سرایی دانشجویان

عزارداری دانشجویان دختر در مراسم

               امور فرهنگی

موسسه آموزش عالی مهرآستان

keyboard_arrow_up