بازدید از سرای سالمندان

باسمه‌تعالی

 

به اطلاع دانشجویان گرامی می‌رساند: جهت ثبت‌نام به منظور بازدید از سرای سالمندان به امور فرهنگی دانشگاه مراجعه نمایید.

 

بازدید از سرای سالمندان

 

             امور فرهنگی             

موسسه آموزش عالی مهرآستان

در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک بگذارید:
فهرست