1qazxcvbnmlp

بازدید از پست سیاهکلده

  1. اخبار و اطلاعیه‌ها
  2. بازدید از پست سیاهکلده

به‌نام‌خدا

 

بسیج دانشجویی برای آشنایی دانشجویان برق با پست فشارقوی با همراهی یکی از استادان مجرب دکتر اشگواری بازدید از پست سیاهکلده را برنامه‌ریزی و برگزار کرد.

بازدید از پست سیاهکلده

 

         بسیج دانشجویی          

موسسه آموزش عالی مهرآستان

به اشتراک بگذارید:

اطلاعیه‌های مرتبط:

فهرست