بازدید علمی از شهرک صنعتی

باسمه‌تعالی

 

بسیج دانشجویی سردار شهید خوش‌سیرت بازدید علمی از شهرک صنعتی را برگزار می‌نماید:

 

بازدید علمی از شهرک صنعتی

       بسیج دانشجویی        

موسسه آموزش عالی مهرآستان

در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک بگذارید:
فهرست