برنامه بازی های روز اول مسابقات فوتسال دانشجویان

برنامه بازی های روز اول مسابقات فوتسال جام هفته تربیت بدنی
(چهارشنبه ۱۳۹۴/۰۸/۱۳)

ساعت برگزاری نام تیمها
۸:۳۰ الکتروتکنیک ۹۳ – پگاه 
۹:۰۰ یاران رودسر- مهندسین مهرآستان
۹:۳۰ گروه عمران – مجتمع فنی
۱۰:۰۰ مدیریت صنعتی- استقلال نوین
۱۰:۳۰ عمران ۹۲ – حسابداران سلف 
۱۱:۰۰ مهندسان صنایع- ستارگان حسابداری
۱۱:۳۰ الکتروتکنیک ۹۳- مهندسین مهرآستان
۱۲:۰۰ پگاه- یاران رودسر   
۱۲:۳۰ گروه عمران- استقلال نوین
۱۴:۰۰ مجتمع فنی- مدیریت صنعتی
۱۴:۳۰ مهندسان صنایع-عمران ۹۲
۱۵:۰۰ ستارگان حسابداری-حسابداران سلف
۱۵:۳۰ الکتروتکنیک ۹۳- یاران رودسر
۱۶:۰۰ پگاه- مهندسین مهرآستان
۱۶:۳۰ گروه عمران- مدیریت صنعتی
۱۷:۰۰ استقلال نوین- مجتمع فنی
۱۷:۳۰ مهندسان صنایع- حسابداران سلف
۱۸:۰۰ عمران ۹۲- ستارگان حسابداری

      نتایج بازی‌های مرحله اول مسابقات جام هفته تربیت بدنی

نام تیم ۱ نتیجه بازی نام تیم ۲
الکتروتکنیک ۹۳ پگاه
یاران رودسر مهندسین مهرآستان
گروه عمران مجتمع فنی
مدیریت صنعتی استقلال نوین
عمران ۹۲ حسابداران سلف
مهندسان صنایع ستارگان حسابداری
الکتروتکنیک ۹۳ مهندسین مهرآستان      
پگاه یاران رودسر
گروه عمران استقلال نوین
مجتمع فنی مدیریت صنعتی
مهندسان صنایع عمران ۹۲
ستارگان حسابداری حسابداران سلف
الکتروتکنیک ۹۳ یاران رودسر
پگاه مهندسین مهرآستان
گروه عمران مدیریت صنعتی
استقلال نوین مجتمع فنی
مهندسان صنایع حسابداران سلف
عمران ۹۲  ستارگان حسابداری

     
               امور دانشجویی           
موسسه آموزش عالی مهرآستان

در شبکه‌های اجتماعی به ما بپیوندید:

Instagram
Telegram
به اشتراک بگذارید:
keyboard_arrow_up