برنامه غذایی دانشجویان در نیمسال اول سال تحصیلی ۹۸-۹۷

  1. اخبار و اطلاعیه‌ها
  2. برنامه غذایی دانشجویان در نیمسال اول سال تحصیلی ۹۸-۹۷

به نام خدا

برنامه غذایی دانشجویان دانشگاه مهرآستان در نیمسال اول سال تحصیلی ۹۸-۹۷ به شرح زیر می‌باشد:

لیست_برنامه_غذایی_971

امور رفاهی           

موسسه آموزش عالی مهرآستان

فهرست