برنامه کارگاه های آموزشی نیمسال تابستان ۹۶

  1. اخبار و اطلاعیه‌ها
  2. برنامه کارگاه های آموزشی نیمسال تابستان ۹۶

برنامه کارگاه های آموزشی نیمسال تابستان ۹۶ موسسه آموزش عالی مهرآستان به شرح زیر می‌باشد:

عنوان کارگاهمدرسروز و تاریخساعتشهریه
نرمافزار رافع حسابداریآقای دکتر میرهاشمی‌نسب

یکشنبه ۹۶/۰۴/۱۸

دوشنبه ۹۶/۰۴/۱۹

یکشنبه ۹۶/۰۴/۲۵

دوشنبه ۹۶/۰۴/۲۶

۱۳-۱۰۲۰۰۰۰ تومان
مقاله‌نویسیآقای دکتر میرهاشمی‌نسب

چهارشنبه ۹۶/۰۴/۱۴

پنجشنبه ۹۶/۰۴/۱۵

۱۶-۱۳۱۰۰۰۰ تومان
نرم افزار MATLABخانم مهندس رنجبر

چهارشنبه ۹۶/۰۴/۱۴

پنجشنبه ۹۶/۰۴/۱۵

۱۳-۱۰۲۰۰۰۰ تومان

 

علاقمندان می‌توانند جهت ثبت‌نام به آموزش مراجعه نمایند.

 

اداره آموزش              

موسسه آموزش عالی مهرآستان

فهرست