0 0000 دفاع مقدس 2

برگزاری مراسم خاطره گویی دفاع مقدس

به‌نام خدا

امور فرهنگی دانشگاه مهرآستان برگزار می‌کند:

مراسم خاطره‌گویی به مناسبت هفته دفاع مقدس

مراسم خاطره‌گویی به مناسبت هفته دفاع مقدس

            امور فرهنگی            

موسسه آموزش عالی مهرآستان

keyboard_arrow_up