برگزاری مراسم خاطره گویی دفاع مقدس

به‌نام خدا

امور فرهنگی دانشگاه مهرآستان برگزار می‌کند:

مراسم خاطره‌گویی به مناسبت هفته دفاع مقدس

مراسم خاطره‌گویی به مناسبت هفته دفاع مقدس

            امور فرهنگی            

موسسه آموزش عالی مهرآستان

در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک بگذارید:
فهرست