تغییر شماره های تلفن

تغییر شماره های تلفن موسسه آموزش عالی مهرآستان

به‌نام خدا

به اطلاع می‌رساند با توجه به برخی تغییرات صورت گرفته در خطوط تلفن، شماره های تلفن جدید موسسه آموزش عالی مهرآستان به شرح زیر می‌باشند:

تغییر شماره های تلفن ثابت دانشگاهبنابراین جهت برقراری تماس با موسسه با شماره‌های جدید تماس حاصل فرمایید.

موسسه آموزش عالی مهرآستان

keyboard_arrow_up