جشنواره غذا

جشنواره غذای مهرآستان

باسمه‌تعالی

امور فرهنگی دانشگاه مهرآستان برگزار می‌کند: جشنواره غذای مهرآستان ویژه دانشجویان دانشگاه

برگزاری جشنواره غذای مهرآستان

 

             امور فرهنگی             

موسسه آموزش عالی مهرآستان

keyboard_arrow_up