جشن سلام و خداحافظی

سیزدهمین جشن سلام و خداحافظی دانشگاه مهرآستان – زمستان 1399

ویدئوی سیزدهمین جشن سلام و خداحافظی دانشگاه مهرآستان – زمستان ۱۳۹۹

موسسه آموزش عالی مهرآستان همه ساله جهت به اشتراک گذاشتن تجارب دانشجویانی که فارغ التحصیل شده‌اند و دانشجویان نو ورود جشنی را با عنوان جشن سلام و خداحافظی برگزار می‌نماید.
در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ این جشن به صورت الکترونیکی برگزار شد.

موسسه آموزش عالی مهرآستان

keyboard_arrow_up