اطلاعیه

جلسه هیئت امناء موسسه آموزش عالی مهرآستان

به‌نام خدا

جلسه هیئت امناء موسسه آموزش عالی مهرآستان با حضور آقای دکتر دوستار، نماینده محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و اعضای محترم هیئت امناء تشکیل گردید. در پایان جلسه هیئت امناء آقای دکتر دوستار از مجموعه موسسه آموزش عالی مهرآستان بازدید فرمودند.

     بازدید آقای دکتر دوستار نماینده محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از سالن ورزشی موسسه آموزش عالی مهرآستان     بازدید آقای دکتر دوستار از کارگاه نقشه کشی موسسه آموزش عالی مهرآستان         بازدید آقای دکتر دوستار از سایت‌های کامپیوتر موسسه آموزش عالی مهرآستان     بازدید آقای دکتر دوستار از کارگاه برق موسسه آموزش عالی مهرآستان         بازدید آقای دکتر دوستار از کارگاه طراحی لباس موسسه آموزس عالی مهرآستان     بازدید آقای دکتر دوستار از کارگاه و آزمایشگاه خاک و بتن موسسه آموزش عالی مهرآستان

بازدید آقای دکتر محمد دوستار نماینده محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از موسسه آموزش عالی مهرآستان

از سمت راست تصویر:

آقای دکتر سید‌حسام‌الدین ذگردی- سرپرست موسسه آموزش عالی مهرآستان

آقای دکتر محمد دوستار- نماینده محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

آقای دکتر حجت‌اله میاندهی- مدیر آموزش و پژوهش موسسه آموزش عالی مهرآستان

موسسه آموزش عالی مهرآستان

keyboard_arrow_up