جشنواره غذا

دومین جشنواره غذا

باسمه‌تعالی

امور فرهنگی موسسه آموزش عالی مهرآستان دومین جشنواره غذا را برگزار می‌کند:

دومین جشنواره غذا

                 امور فرهنگی

موسسه آموزش عالی مهرآستان

در شبکه‌های اجتماعی به ما بپیوندید:

Instagram
Telegram
به اشتراک بگذارید: