جشنواره غذا

دومین جشنواره غذا

  1. اخبار و اطلاعیه‌ها
  2. دومین جشنواره غذا

باسمه‌تعالی

امور فرهنگی موسسه آموزش عالی مهرآستان دومین جشنواره غذا را برگزار می‌کند:

دومین جشنواره غذا

                 امور فرهنگی

موسسه آموزش عالی مهرآستان

به اشتراک بگذارید:

اطلاعیه‌های مرتبط:

فهرست