همایش مبارزه با مواد مخدر 1

دومین همایش مبارزه با مواد مخدر مهرآستان

بسم ا… الرحمن الرحیم

این همایش که با حضور کارشناسان مجرب سازمان مبارزه با مواد مخدر استان (جهت معرفی و عواقب جبران ناپذیر اعتیاد) و مدیریت اداری و جمعی از دانشجویان در سالن اجتماعات دانشگاه مهرآستان برگزار شد به شرح تصاویر زیر است.

همایش مبارزه با مواد مخدر

همایش مبارزه با مواد مخدر با حضور کارشناسان مجرب سازمان مبارزه با مواد مخدر

همایش یک روزه مبارزه با مواد مخدر در دانشگاه مهرآستان

توزیع بروشورهای اطلاع رسانی در همایش

             امور فرهنگی

موسسه آموزش عالی مهرآستان

keyboard_arrow_up