دیدار با سرای سالمندان به روایت تصویر

دیدار مهرآستانی ها با سرای سالمندان به روایت تصویر

 

دیدار از سرای سالمنداندیدار با سالمنداندیدار مهرآستانی ها مهرآستانی ها و سالمندان مهرآستانی ها در سرای سالمندان

 

            امور فرهنگی                

موسسه آموزش عالی مهرآستان

در شبکه‌های اجتماعی به ما بپیوندید:

Instagram
Telegram
به اشتراک بگذارید:
keyboard_arrow_up