زمان ارائه مدارک مربوط به مقاله پایان نامه

بسمه تعالی

 

به اطلاع کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد میرساند:

زمان ارائه مدارک مربوط به مقاله مستخرج از پایاننامه، جهت استفاده از نمره مقاله، حداکثر تا تاریخ جلسه دفاع میباشد.

 

اداره آموزش              

موسسه آموزش عالی مهرآستان

 

keyboard_arrow_up