زمان ارائه پروژه و تحویل کارآموزی استاد جهان بین

اطلاعیه

 

زمان ارائه پروژه و تحویل کارآموزی نیمسال ۹۵۱ استاد جهان بین روز سهشنبه ۲۶ بهمن ماه ساعت ۱۱ صبح می‌باشد.

 

             اداره آموزش 

موسسه آموزش عالی مهرآستان

keyboard_arrow_up