زمان ارائه پروژه و کارآموزی نیمسال ۹۴۲ استاد جهان بین

اطلاعیه

 

زمان ارائه پروژه و کارآموزی نیمسال ۹۴۲ استاد جهانبین و جلسه توجیهی پروژه و کارآموزی نیمسال تابستان روز دوشنبه ۴ مردادماه ۱۳۹۴ ساعت ۱۰ صبح می‌باشد.

 

اداره آموزش              

موسسه آموزش عالی مهرآستان

در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک بگذارید:
فهرست