زمان برگزاری جشنواره غذا

باسمه‌تعالی

 

امور فرهنگی موسسه آموزش عالی مهرآستان زمان برگزاری جشنواره غذا را به شرح زیر اعلام نمود:

 

زملن برگزاری جشنواره غذا

            امور فرهنگی

موسسه آموزش عالی مهرآستان