شرکت در مسابقات تنیس روی میز

  1. اخبار و اطلاعیه‌ها
  2. شرکت در مسابقات تنیس روی میز

اطلاعیه شرکت در مسابقات تنیس روی میز

دانشجویانی که علاقمند به شرکت در مسابقات تنیس روی میز (ویژه خواهرن) می‌باشند، جهت ثبت نام هرچه سریعتر به امور دانشجویی دانشگاه مراجعه نمایند.

         امور دانشجویی

موسسه آموزش عالی مهرآستان

فهرست