Vaznebardari

فراخوان شرکت در مسابقات وزنه برداری دانشجویان کشور

  1. اخبار و اطلاعیه‌ها
  2. فراخوان شرکت در مسابقات وزنه برداری دانشجویان کشور

به نام خدا

جهت اطلاع از شیوه‌نامه شرکت در مسابقات وزنه برداری دانشجویان کشور به امور دانشجویی دانشگاه مهرآستان مراجعه نمایید.

شیوه نامه شرکت در مسابقات وزنه برداری