e-form

فرم الکترونیکی گواهی اشتغال به تحصیل

  1. اخبار و اطلاعیه‌ها
  2. فرم الکترونیکی گواهی اشتغال به تحصیل

به نام خدا

به اطلاع دانشجویان گرامی می‌رساند فرم الکترونیکی گواهی اشتغال به تحصیل در وب‌سایت دانشگاه قرار گرفته و ازین پس دانشجویان می‌توانند با مراجعه به منوی فرم‌ها > سایر فرم‌ها > درخواست گواهی اشتغال به تحصیل، به فرم دسترسی داشته باشند.

فناوری اطلاعات موسسه آموزش عالی مهرآستان