قابل توجه دانشجویان ارشد گروه کامپیوتر

باسمه‌تعالی

 

دانشجویان دانشجویان ارشد گروه کامپیوتر ورودی ۹۳ که تاکنون از پایان‌نامه خود دفاع ننموده‌اند، ضروری است به همراه گزارش کتبی مستندات خود روز چهارشنبه ۷ مهرماه ساعت ۱۵ در دانشگاه حضور داشته باشند.

 

اداره آموزش              

موسسه آموزش عالی مهرآستان

keyboard_arrow_up