قابل توجه دانشجویان متقاضی وام دانشجویی

  1. اخبار و اطلاعیه‌ها
  2. قابل توجه دانشجویان متقاضی وام دانشجویی

به‌نام خدا

 

به اطلاع کلیه دانشجویان متقاضی وام دانشجویی می‌رساند با توجه به عدم تخصیص اعتبار وام شهریه از سوی صندوق رفاه، با مساعدت ریاست محترم دانشگاه و طبق هماهنگی با امور مالی به میزان وام درخواستی از مبلغ شهریه نامبردگان شرح ذیل کسر خواهد گردید.

 

مبلغ وام (ریال)نام دانشجوردیف
۲/۰۰۰/۰۰۰فاطمه شعاعی۱
۲/۰۰۰/۰۰۰محسن خوشحال۲
۲/۰۰۰/۰۰۰سعید صبوری سیاهکل۳
۲/۰۰۰/۰۰۰محمد ارنگ۴
۲/۰۰۰/۰۰۰سید مهدی حقیقی پاشاکی۵
۲/۰۰۰/۰۰۰سیدراضیه میربشری۶
۲/۰۰۰/۰۰۰شهربانو نصرتی۷
۲/۰۰۰/۰۰۰فاطمه رحیمی‌پور۸
۲/۰۰۰/۰۰۰بهمن قربانی۹
۲/۰۰۰/۰۰۰هاجر عزیزی‌نژاد۱۰
۲/۰۰۰/۰۰۰عاطفه قنبری۱۱
۲/۰۰۰/۰۰۰جواد پاکدامن۱۲
۲/۰۰۰/۰۰۰جاهد سرودی‌پور۱۳
۲/۰۰۰/۰۰۰امیرمحمد باقری۱۴
۲/۰۰۰/۰۰۰فاطمه لطیفی پیربستی۱۵
۲/۰۰۰/۰۰۰میلاد دریادل۱۶
۲/۰۰۰/۰۰۰مهدیه احمدی دهکا۱۷
۲/۰۰۰/۰۰۰مرجان اکبری۱۸
۲/۰۰۰/۰۰۰حسین پرورش۱۹
۲/۰۰۰/۰۰۰میلاد ملاح ماشک۲۰
۲/۰۰۰/۰۰۰محبوبه غنم پرور جلالی۲۱
۲/۰۰۰/۰۰۰مهدی واحدی دهنبه۲۲
۲/۰۰۰/۰۰۰هانیه اقاجان‌پور۲۳
۲/۰۰۰/۰۰۰یاسمن بردئی۲۴
۲/۰۰۰/۰۰۰علی رحیمی۲۵
۲/۰۰۰/۰۰۰زینب علی‌پور چفلی۲۶
۲/۰۰۰/۰۰۰علیرضا خجسته۲۷
۲/۰۰۰/۰۰۰هنگامه آدر۲۸
۲/۰۰۰/۰۰۰ساحله یوسفی هلستانی۲۹
۲/۰۰۰/۰۰۰میلاد حجامی۳۰
۲/۰۰۰/۰۰۰رضا خوشحال آستانه۳۱
۲/۰۰۰/۰۰۰جاوید قوامی۳۲
۲/۰۰۰/۰۰۰بشیر زمانی۳۳
۲/۰۰۰/۰۰۰هانیه یکتا۳۴
۲/۰۰۰/۰۰۰میلاد محمودی۳۵
۲/۰۰۰/۰۰۰مهرنوش جنید۳۶
۲/۰۰۰/۰۰۰محمد رجب‌پور۳۷
۲/۰۰۰/۰۰۰محمدرضا جلیلی‌نیا۳۸
۲/۰۰۰/۰۰۰هاجر حاتم۳۹
۲/۰۰۰/۰۰۰پدرام امیدوار۴۰
۲/۰۰۰/۰۰۰شبنم احمدی۴۱
۲/۰۰۰/۰۰۰امیرحسین فومنی۴۲
۲/۰۰۰/۰۰۰تهمینه زارع گنجارودی۴۳
۲/۰۰۰/۰۰۰فرخنده نقی‌زاده۴۴
۲/۰۰۰/۰۰۰فاطمه رضانور۴۵
۲/۰۰۰/۰۰۰مهرداد شعبان‌زاده۴۶
۲/۰۰۰/۰۰۰جعفر ملاصفت۴۷
۲/۰۰۰/۰۰۰زهرا همامی۴۸
۲/۰۰۰/۰۰۰علیرضا آقایی۴۹
۲/۰۰۰/۰۰۰سینا نوید۵۰
۲/۰۰۰/۰۰۰افسانه رمضانپور میرصادقی۵۱
۲/۰۰۰/۰۰۰آرزو رستم پور۵۲
۲/۰۰۰/۰۰۰سلیمان شعبانیان۵۳
۲/۰۰۰/۰۰۰زینب نصیری قاضیانی۵۴
۲/۰۰۰/۰۰۰رضا پرخاشخور۵۵
۲/۰۰۰/۰۰۰محمدعلی تربیعی۵۶
۲/۰۰۰/۰۰۰رامین میرزایی۵۷
۲/۰۰۰/۰۰۰منیره نژادبابایی۵۸
۲/۰۰۰/۰۰۰حسین نوروزی۵۹
۲/۰۰۰/۰۰۰شیوا فلاح خوشدل۶۰
۲/۰۰۰/۰۰۰علی نجفی۶۱
۲/۰۰۰/۰۰۰علی گورابی۶۲
۲/۰۰۰/۰۰۰محمدعلی شکری۶۳
۲/۰۰۰/۰۰۰مهدی مهدی‌زاده۶۴
۲/۰۰۰/۰۰۰محمود پاغنده۶۵
۲/۰۰۰/۰۰۰علی محمدی۶۶
۲/۰۰۰/۰۰۰مژده عمل‌کننده۶۷
۲/۰۰۰/۰۰۰حامد محمدی۶۸
۲/۰۰۰/۰۰۰سامان حیدری کشل۶۹
۲/۰۰۰/۰۰۰جواد علوی سالکویه۷۰
۲/۰۰۰/۰۰۰الهه آقاجانپور۷۱
۲/۰۰۰/۰۰۰مهرناز اجتماعی۷۲
۲/۰۰۰/۰۰۰رضا نژادرضایی۷۳
۶/۰۰۰/۰۰۰نیلوفر عفیفی۷۴
۶/۰۰۰/۰۰۰مهدیه رعنای رئوف۷۵
۶/۰۰۰/۰۰۰محمدرضا حسینی واجاری۷۶
۶/۰۰۰/۰۰۰محمد عبدالهی۷۷
۶/۰۰۰/۰۰۰سیده مریم میرروشن دل۷۸
۶/۰۰۰/۰۰۰فرشته بخشنده رحیم‌آباد۷۹
۶/۰۰۰/۰۰۰ندا اطهری۸۰
۶/۰۰۰/۰۰۰مائده بابایی۸۱
۶/۰۰۰/۰۰۰جواد رحیمی۸۲
۶/۰۰۰/۰۰۰مائده چابک۸۳
۶/۰۰۰/۰۰۰منیژه کامور آستانه۸۴
۶/۰۰۰/۰۰۰ساره فرج‌زاده۸۵
۶/۰۰۰/۰۰۰زینب شیخانی‌نژاد۸۶
۶/۰۰۰/۰۰۰مرتضی حسن‌نیا۸۷
۶/۰۰۰/۰۰۰سیدروح‌اله موسوی۸۸
۶/۰۰۰/۰۰۰حمید قنبری۸۹
۶/۰۰۰/۰۰۰مرضیه فلاح رعایت‌نواز۹۰
۶/۰۰۰/۰۰۰سعید قاسمی۹۱
۶/۰۰۰/۰۰۰سیده مرضیه جعفری۹۲
۶/۰۰۰/۰۰۰فاطمه معتمد۹۳
۶/۰۰۰/۰۰۰زینب خادم کیمیایی۹۴
۶/۰۰۰/۰۰۰مهدی امیری دلیجانی۹۵
۶/۰۰۰/۰۰۰سیده حکیمه سیدی۹۶
۶/۰۰۰/۰۰۰زهرا قلی‌زاده۹۷
۶/۰۰۰/۰۰۰سید هانی صدرایی۹۸
۶/۰۰۰/۰۰۰عاطفه اخلاقی۹۹
۶/۰۰۰/۰۰۰محسن شادمان امندانی۱۰۰
۶/۰۰۰/۰۰۰محمدجواد مجیدی۱۰۱
۶/۰۰۰/۰۰۰معصومه شعبانی‌نژاد۱۰۲
۶/۰۰۰/۰۰۰فاطمه رمضانی گلسفید۱۰۳
۶/۰۰۰/۰۰۰حامد همتی۱۰۴
۶/۰۰۰/۰۰۰سیده راضیه مرتضوی۱۰۵
۶/۰۰۰/۰۰۰نوید دهدار گورابی۱۰۶
۶/۰۰۰/۰۰۰متین غفاری توچائی۱۰۷
۶/۰۰۰/۰۰۰سعیده جم۱۰۸
۶/۰۰۰/۰۰۰سمیرا روشندل۱۰۹
۶/۰۰۰/۰۰۰محمد یگانه شریعتی جورشری۱۱۰
۶/۰۰۰/۰۰۰مرتضی درویشی۱۱۱
۶/۰۰۰/۰۰۰میلاد نوری گشتی۱۱۲
۶/۰۰۰/۰۰۰مجید فدائی۱۱۳
۶/۰۰۰/۰۰۰سید فاطمه حجتی۱۱۴
۶/۰۰۰/۰۰۰شیرین علیزاده۱۱۵
۶/۰۰۰/۰۰۰مهدی آزادبر۱۱۶
۶/۰۰۰/۰۰۰امیر شعبان‌زاده۱۱۷
۶/۰۰۰/۰۰۰سحر رمانی۱۱۸
۶/۰۰۰/۰۰۰سیدتقی رضویان۱۱۹
۶/۰۰۰/۰۰۰مریم پسندیده‌نژاد۱۲۰
۵/۰۰۰/۰۰۰میلاد ابوالقاسمیان۱۲۱
۶/۰۰۰/۰۰۰حمیده رمضان‌نژاد لیچاهی۱۲۲
۶/۰۰۰/۰۰۰ملیحه قنبری۱۲۳
۶/۰۰۰/۰۰۰عبداله عبدالهی۱۲۴

 

          امور دانشجویی           

موسسه آموزش عالی مهرآستان

فهرست