قابل توجه دانشجویان متقاضی وام دانشجویی

به‌نام خدا

 

به اطلاع کلیه دانشجویان متقاضی وام دانشجویی می‌رساند با توجه به عدم تخصیص اعتبار وام شهریه از سوی صندوق رفاه، با مساعدت ریاست محترم دانشگاه و طبق هماهنگی با امور مالی به میزان وام درخواستی از مبلغ شهریه نامبردگان شرح ذیل کسر خواهد گردید.

 

مبلغ وام (ریال) نام دانشجو ردیف
۲/۰۰۰/۰۰۰ فاطمه شعاعی ۱
۲/۰۰۰/۰۰۰ محسن خوشحال ۲
۲/۰۰۰/۰۰۰ سعید صبوری سیاهکل ۳
۲/۰۰۰/۰۰۰ محمد ارنگ ۴
۲/۰۰۰/۰۰۰ سید مهدی حقیقی پاشاکی ۵
۲/۰۰۰/۰۰۰ سیدراضیه میربشری ۶
۲/۰۰۰/۰۰۰ شهربانو نصرتی ۷
۲/۰۰۰/۰۰۰ فاطمه رحیمی‌پور ۸
۲/۰۰۰/۰۰۰ بهمن قربانی ۹
۲/۰۰۰/۰۰۰ هاجر عزیزی‌نژاد ۱۰
۲/۰۰۰/۰۰۰ عاطفه قنبری ۱۱
۲/۰۰۰/۰۰۰ جواد پاکدامن ۱۲
۲/۰۰۰/۰۰۰ جاهد سرودی‌پور ۱۳
۲/۰۰۰/۰۰۰ امیرمحمد باقری ۱۴
۲/۰۰۰/۰۰۰ فاطمه لطیفی پیربستی ۱۵
۲/۰۰۰/۰۰۰ میلاد دریادل ۱۶
۲/۰۰۰/۰۰۰ مهدیه احمدی دهکا ۱۷
۲/۰۰۰/۰۰۰ مرجان اکبری ۱۸
۲/۰۰۰/۰۰۰ حسین پرورش ۱۹
۲/۰۰۰/۰۰۰ میلاد ملاح ماشک ۲۰
۲/۰۰۰/۰۰۰ محبوبه غنم پرور جلالی ۲۱
۲/۰۰۰/۰۰۰ مهدی واحدی دهنبه ۲۲
۲/۰۰۰/۰۰۰ هانیه اقاجان‌پور ۲۳
۲/۰۰۰/۰۰۰ یاسمن بردئی ۲۴
۲/۰۰۰/۰۰۰ علی رحیمی ۲۵
۲/۰۰۰/۰۰۰ زینب علی‌پور چفلی ۲۶
۲/۰۰۰/۰۰۰ علیرضا خجسته ۲۷
۲/۰۰۰/۰۰۰ هنگامه آدر ۲۸
۲/۰۰۰/۰۰۰ ساحله یوسفی هلستانی ۲۹
۲/۰۰۰/۰۰۰ میلاد حجامی ۳۰
۲/۰۰۰/۰۰۰ رضا خوشحال آستانه ۳۱
۲/۰۰۰/۰۰۰ جاوید قوامی ۳۲
۲/۰۰۰/۰۰۰ بشیر زمانی ۳۳
۲/۰۰۰/۰۰۰ هانیه یکتا ۳۴
۲/۰۰۰/۰۰۰ میلاد محمودی ۳۵
۲/۰۰۰/۰۰۰ مهرنوش جنید ۳۶
۲/۰۰۰/۰۰۰ محمد رجب‌پور ۳۷
۲/۰۰۰/۰۰۰ محمدرضا جلیلی‌نیا ۳۸
۲/۰۰۰/۰۰۰ هاجر حاتم ۳۹
۲/۰۰۰/۰۰۰ پدرام امیدوار ۴۰
۲/۰۰۰/۰۰۰ شبنم احمدی ۴۱
۲/۰۰۰/۰۰۰ امیرحسین فومنی ۴۲
۲/۰۰۰/۰۰۰ تهمینه زارع گنجارودی ۴۳
۲/۰۰۰/۰۰۰ فرخنده نقی‌زاده ۴۴
۲/۰۰۰/۰۰۰ فاطمه رضانور ۴۵
۲/۰۰۰/۰۰۰ مهرداد شعبان‌زاده ۴۶
۲/۰۰۰/۰۰۰ جعفر ملاصفت ۴۷
۲/۰۰۰/۰۰۰ زهرا همامی ۴۸
۲/۰۰۰/۰۰۰ علیرضا آقایی ۴۹
۲/۰۰۰/۰۰۰ سینا نوید ۵۰
۲/۰۰۰/۰۰۰ افسانه رمضانپور میرصادقی ۵۱
۲/۰۰۰/۰۰۰ آرزو رستم پور ۵۲
۲/۰۰۰/۰۰۰ سلیمان شعبانیان ۵۳
۲/۰۰۰/۰۰۰ زینب نصیری قاضیانی ۵۴
۲/۰۰۰/۰۰۰ رضا پرخاشخور ۵۵
۲/۰۰۰/۰۰۰ محمدعلی تربیعی ۵۶
۲/۰۰۰/۰۰۰ رامین میرزایی ۵۷
۲/۰۰۰/۰۰۰ منیره نژادبابایی ۵۸
۲/۰۰۰/۰۰۰ حسین نوروزی ۵۹
۲/۰۰۰/۰۰۰ شیوا فلاح خوشدل ۶۰
۲/۰۰۰/۰۰۰ علی نجفی ۶۱
۲/۰۰۰/۰۰۰ علی گورابی ۶۲
۲/۰۰۰/۰۰۰ محمدعلی شکری ۶۳
۲/۰۰۰/۰۰۰ مهدی مهدی‌زاده ۶۴
۲/۰۰۰/۰۰۰ محمود پاغنده ۶۵
۲/۰۰۰/۰۰۰ علی محمدی ۶۶
۲/۰۰۰/۰۰۰ مژده عمل‌کننده ۶۷
۲/۰۰۰/۰۰۰ حامد محمدی ۶۸
۲/۰۰۰/۰۰۰ سامان حیدری کشل ۶۹
۲/۰۰۰/۰۰۰ جواد علوی سالکویه ۷۰
۲/۰۰۰/۰۰۰ الهه آقاجانپور ۷۱
۲/۰۰۰/۰۰۰ مهرناز اجتماعی ۷۲
۲/۰۰۰/۰۰۰ رضا نژادرضایی ۷۳
۶/۰۰۰/۰۰۰ نیلوفر عفیفی ۷۴
۶/۰۰۰/۰۰۰ مهدیه رعنای رئوف ۷۵
۶/۰۰۰/۰۰۰ محمدرضا حسینی واجاری ۷۶
۶/۰۰۰/۰۰۰ محمد عبدالهی ۷۷
۶/۰۰۰/۰۰۰ سیده مریم میرروشن دل ۷۸
۶/۰۰۰/۰۰۰ فرشته بخشنده رحیم‌آباد ۷۹
۶/۰۰۰/۰۰۰ ندا اطهری ۸۰
۶/۰۰۰/۰۰۰ مائده بابایی ۸۱
۶/۰۰۰/۰۰۰ جواد رحیمی ۸۲
۶/۰۰۰/۰۰۰ مائده چابک ۸۳
۶/۰۰۰/۰۰۰ منیژه کامور آستانه ۸۴
۶/۰۰۰/۰۰۰ ساره فرج‌زاده ۸۵
۶/۰۰۰/۰۰۰ زینب شیخانی‌نژاد ۸۶
۶/۰۰۰/۰۰۰ مرتضی حسن‌نیا ۸۷
۶/۰۰۰/۰۰۰ سیدروح‌اله موسوی ۸۸
۶/۰۰۰/۰۰۰ حمید قنبری ۸۹
۶/۰۰۰/۰۰۰ مرضیه فلاح رعایت‌نواز ۹۰
۶/۰۰۰/۰۰۰ سعید قاسمی ۹۱
۶/۰۰۰/۰۰۰ سیده مرضیه جعفری ۹۲
۶/۰۰۰/۰۰۰ فاطمه معتمد ۹۳
۶/۰۰۰/۰۰۰ زینب خادم کیمیایی ۹۴
۶/۰۰۰/۰۰۰ مهدی امیری دلیجانی ۹۵
۶/۰۰۰/۰۰۰ سیده حکیمه سیدی ۹۶
۶/۰۰۰/۰۰۰ زهرا قلی‌زاده ۹۷
۶/۰۰۰/۰۰۰ سید هانی صدرایی ۹۸
۶/۰۰۰/۰۰۰ عاطفه اخلاقی ۹۹
۶/۰۰۰/۰۰۰ محسن شادمان امندانی ۱۰۰
۶/۰۰۰/۰۰۰ محمدجواد مجیدی ۱۰۱
۶/۰۰۰/۰۰۰ معصومه شعبانی‌نژاد ۱۰۲
۶/۰۰۰/۰۰۰ فاطمه رمضانی گلسفید ۱۰۳
۶/۰۰۰/۰۰۰ حامد همتی ۱۰۴
۶/۰۰۰/۰۰۰ سیده راضیه مرتضوی ۱۰۵
۶/۰۰۰/۰۰۰ نوید دهدار گورابی ۱۰۶
۶/۰۰۰/۰۰۰ متین غفاری توچائی ۱۰۷
۶/۰۰۰/۰۰۰ سعیده جم ۱۰۸
۶/۰۰۰/۰۰۰ سمیرا روشندل ۱۰۹
۶/۰۰۰/۰۰۰ محمد یگانه شریعتی جورشری ۱۱۰
۶/۰۰۰/۰۰۰ مرتضی درویشی ۱۱۱
۶/۰۰۰/۰۰۰ میلاد نوری گشتی ۱۱۲
۶/۰۰۰/۰۰۰ مجید فدائی ۱۱۳
۶/۰۰۰/۰۰۰ سید فاطمه حجتی ۱۱۴
۶/۰۰۰/۰۰۰ شیرین علیزاده ۱۱۵
۶/۰۰۰/۰۰۰ مهدی آزادبر ۱۱۶
۶/۰۰۰/۰۰۰ امیر شعبان‌زاده ۱۱۷
۶/۰۰۰/۰۰۰ سحر رمانی ۱۱۸
۶/۰۰۰/۰۰۰ سیدتقی رضویان ۱۱۹
۶/۰۰۰/۰۰۰ مریم پسندیده‌نژاد ۱۲۰
۵/۰۰۰/۰۰۰ میلاد ابوالقاسمیان ۱۲۱
۶/۰۰۰/۰۰۰ حمیده رمضان‌نژاد لیچاهی ۱۲۲
۶/۰۰۰/۰۰۰ ملیحه قنبری ۱۲۳
۶/۰۰۰/۰۰۰ عبداله عبدالهی ۱۲۴

 

          امور دانشجویی           

موسسه آموزش عالی مهرآستان

در شبکه‌های اجتماعی به ما بپیوندید:

Instagram
Telegram
به اشتراک بگذارید:
keyboard_arrow_up