مراجعین محترم به امور فارغ التحصیلان

جهت دریافت رونوشت برگه اتمام معافیت تحصیلی / گواهینامه موقت پایان تحصیلات / اصل دانشنامه پایان تحصیلات  فارغ التحصیلان می‌بایست شخصاً به این امور مراجعه نمایند.

الف- مدارک فوق الذکر فقط به شخص فارغ التحصیل و یا وکیل قانونی ایشان تحویل می‌گردد.

ب-  کلیه فارغ التحصیلانی پس از تکمیل فرم تسویه حساب برای دریافت گواهی موقت و یا رونوشت برگه اتمام معافیت تحصیلی به این واحد مراجعه نمایند. شایان ذکر است قبل از انجام امور فوق‌الذکر هیچگونه مدرکی به فارغ التحصیل تحویل داده نخواهد شد.

 ج- کلیه فارغ التحصیلان ذکور از تاریخ فراغت از تحصیل خود یکسال جهت معرفی به نظام وظیفه زمان دارند. برای اینکه این قبیل افراد از نظر نظام وظیفه دچار مشکل نگردند بلافاصله بعد از فارغ التحصیلی جهت تسویه حساب مراجعه نمایند. در غیر این‌صورت موسسه در قبال اضافه خدمت وظیفه عمومی و سایر تنبیهات ناشی از تاخیر در اعزام به نظام وظیفه مسئولیتی نخواهد داشت.

د- جهت دریافت دانشنامه، فارغ التحصیلان در صورت داشتن شرایط ذیل پس از تکمیل فرم تقاضای صدور دانشنامه می‌بایست اصل گواهینامه موقت پایان تحصیلات را که دریافت نموده‌اند مسترد گردانند.

**  مدارک لازم جهت صدور دانشنامه فارغ التحصیلان

۱- ارائه تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت از خدمت نظام وظیفه. (برای آقایان)

۲-تحویل گواهی موقت فارغ التحصیل که ازاین دانشگاه دریافت نموده.

۳- ارائه برگ مفاصا حساب از صندوق رفاه دانشجویان.

۴- ارائه گواهی انجام تعهد آموزش رایگان از دانشگاه، آموزشکده و … .

۵- ارائه برابر با اصل شده دانشنامه دوره قبل. (برای فارغ التحصیلان کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد)

۶- دانشنامه صرفاً به صاحب مشخصات دانشنامه در قبال ارائه شناسنامه یا کارت شناسایی معتبر تحویل می‌شود.

ه – فارغ التحصیلان ذکور که به نظام وظیفه معرفی گردیده‌اند پس از اتمام سربازی می‌بایست اصل و کپی کارت پایان خدمت و یا گواهی پایان خدمت خود را به امور فارغ التحصیلان ارائه نمایند؛ و پس از یک هفته می‌توانند مدرک پایان تحصیلات خودرا دریافت نمایند.

و- برای کلیه فارغ التحصیلان ذکور که فاقد کارت پایان خدمت و یا کارت معافیت از سربازی می‌باشند به غیر از برگه اتمام معافیت تحصیلی هیچ مدرک دیگری صادر نخواهد شد. در صورت قبولی در مقطع بالاتر می‌بایست کپی برگه اعزام خود را به دانشگاه محل قبولی ارائه و مدارک ایشان در پاسخ به مکاتبه رسمی آن دانشگاه به صورت محرمانه ارسال خواهد شد. ضمناٌ افراد فوق‌الذکر می‌توانند با ارائه گواهی اشتغال به تحصیل معتبر با قید شماره معافیت تحصیلی جدید خود درخواست صدور گواهینامه پایان تحصیلات نمایند.

 ز-  داشتن فرم تسویه حساب جهت دریافت هر گونه مدرک الزامی است.

در شبکه‌های اجتماعی به ما بپیوندید:

Instagram
Telegram
به اشتراک بگذارید:
keyboard_arrow_up