مرحله سوم مسابقه قرآنی ویژه دانشجویان دانشگاه مهرآستان

سوالات مرحله سوم مسابقه قرآنی ویژه دانشجویان دانشگاه مهرآستان به شرح زیر می‌باشد:

۱- چرا خاورمیانه مرکز پیدایش مذاهب بزرگ بود؟
۲-هیچگونه اجر و پاداش بعد از مرگ به دنبال انسان نمی‌آید مگر سه چیز؟
۳-چرا انفاق به قرض دادن به خدا تعبیر شده است؟
۴- چرا نماز ظهر برای جماعت تاکید شده است؟
۵-منظور از آیه لااکراه فی دین چیست؟ چرا؟
۶-هدف از انتخاب طالوت برای فرمانروایی چه بود؟
۷- با وجود علم و عقل، چه نیازى به وحى داریم؟
۸- آیا هر ایمانى ارزش دارد؟
۹- آیا پیروان دیگر ادیان آسمانى اهل دوزخند؟
۱۰- قرآن درباره‏ى آداب و رسوم نیاکان و میراث فرهنگى چه نظرى دارد؟

امور فرهنگی          

موسسه آموزش عالی مهرآستان

keyboard_arrow_up