مسابقه طراحی تقویم 93

به نام خدا

امور فرهنگی دانشگاه مهرآستان برگزار می‌کند: مسابقه طراحی تقویم سال ۱۳۹۳

دانشجویان علاقمند می‌توانند آثارشان را از تاریخ ۱۲ بهمن ماه ۱۳۹۲ لغایت ۱۵ اسفند ماه ۱۳۹۲ به امور فرهنگی دانشگاه تحویل دهند. به بهترین طراحی جایزه‌ای تعلق می‌گیرد.

 مسابقه طراحی تقویم سال 1393

 

            امور فرهنگی

موسسه آموش عالی مهرآستان

keyboard_arrow_up